Comunicat de presă – 12.11.2020

Având în vedere evoluția situației economice a producătorilor din sectorul vitivinicol care a fost grav afectată de măsurile de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19 cît și necesitatea luării unor măsuri pentru reducerea impactului socio-economic în perioada imediat următoare, cu efecte negative pe termen mediu și lung, în data de 10.11.2020 a avut loc întâlnirea de lucru a membrilor Consiliului Regiunilor Viticole și a Consiliului Director al Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole – ONIV.

Această întâlnire, la care au participat reprezentanții tuturor regiunilor viticole în calitate de membri desemnați, s-a desfășurat on-line, fiind coordonată de Președintele ONIV, domnul Claudiu Necșulescu.

Subiectele ce au fost abordate, de către toți participanții, s-au axat pe necesitatea introducerii de noi măsuri de piață, eligibile pentru fundamentare în cadrul Programului Național de Sprijin în sectorul vitivinicol pe durata exercițiului financiar 2021. Având în vedere contextul crizei economice cu care se confruntă sectorul, urmare pandemiei în cursul anului 2020, Comisia Europeană a adoptat unele acte legislative temporare, pentru ca viticultorii să facă față crizei. În cadrul discuțiilor  membrii CRV au apreciat că aceste măsuri au fost benefice, iar prelungirea lor și în anul 2021 este absolut necesară.

S-a subliniat faptul că, aceste măsuri de criză adoptate la nivelul anului 2020, chiar dacă se previzionează posibilitatea continuării lor și în anul 2021, sunt totuși măsuri temporare și nu rezolvă situația de criză majoră existentă în sectorul producerii și comercializării vinurilor autohtone, dacă nu sunt completate prin programe naționale de ajutor.

În acest context, CRV solicită autorității competente, respectiv MADR, promovarea Ordonanței de urgență prin care să acorde urgent un sprijin financiar pentru viticultură, necesar efectuării lucrărilor de întreținere a plantațiilor în prima parte a anului 2021.

Piața vinurilor, mai ales a vinurilor de calitate și în mod special a vinurilor spumante, practic s-a prăbușit în anul 2020 și se previzionează scăderi în continuare, atât până la sfârșitul acestui an calendaristic, cât și, cel puțin, în primul semestru al anului viitor.

Noul val al pandemiei cu restricțiile impuse domeniului HORECA, sistarea organizării de evenimente și prăbușirea turismului, adâncesc criza existentă în piața vinului, decapitalizează în continuare societățile viticole, epuizează resursele pentru reluarea activităților specifice sectorului viticol.

Un alt punct important abordat de Consiliul Director ONIV a fost cel referitor la necesitatea promovării  vinului românesc, atribut ce trebuie să revină Oficiul Național al Viei și Produselor  Vitivinicole – ONVPV, prin înființarea unei structuri subordonate oficiului, care să aibă atribuții în acest sens, cât și acces la fonduri de promovare. Pentru realizarea acestui obiectiv se impune modificarea și completarea Legii nr. 164 /2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole. În acest sens există și o inițiativă parlamentară, ce urmează procedurile legale pentru a putea fi adoptată.

Discuții punctuale s-au desfășurat și pe necesitatea și oportunitatea definirii și adoptării unor măsuri de îmbunătățire a unor sisteme de cultură în tehnologia aplicată plantațiilor viticole, precum conectarea suprafețelor viticole la sistemele de irigații existente sau care se vor realiza în următorii ani și modernizarea plantațiilor care să permită  efectuarea mecanizată a lucrărilor, care în mod tradițional, se executau manual.

Totodată, s-au propus măsuri de simplificare a procedurilor administrative privind activitatea desfășurată de zilieri în fermele viticole.

Există în cadrul ONIV determinarea necesară pentru ca, în continuare, în fiecare an, să fie absorbit în întregime pachetul financiar comunitar aferent fiecărui an viticol prin adoptarea procedurilor specifice pentru ca toate măsurile de piață să fie eligibile la finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin în sectorul vitivinicol.