Membri

Lista cu membrii O.N.I.V.

 1.  Asociația Profesională Vitivinicolă Dealu Mare (APV DEALU MARE) – membru din 27.05.2002
 2.  Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Vinuri din România (APEV) – membru din 29.03.2002
 3.  Asociația Consultantilor Enologi din România (ASCER) – membru din 08.07.2002
 4.  Organizația Profesională Vitivinicolă Panciu (AP VITIVINICOLA PANCIU) – membru din 05.07.2002
 5.  Asociația Vitis Transilvania Jidvei (AP VITIS TRANSILVANIA JIDVEI) – membru din 04.06.2002
 6.  Asociația Profesională Vie Vin Recaș Timiș (AVV RECAs) – membru din 28.02.2003
 7.  Asociația Interprofesională Vitivinicolă Vrancea Pietroasa (AIV VRANCEA PIETROASA) – membru din 19.12.2003
 8.  Asociația Profesională Domeniile Cotnari (AP DOMENIILE COTNARI) – membru din 22.01.2003
 9.  Asociația Degustătorilor Autorizați din România (ADAR) – membru din 08.07.2002
 10.  Asociația Producătorilor și Comercianților de Vinuri cu Denumire de Origine Tohani – (APCVDO TOHANI) – membru din 24.05.2004
 11.  Asociatia Profesionala a Producatorilor de Material Saditor Viticol (APVMSV) – membru din 15.12.2004
 12.  Asociația Producătorilor și Importatorilor de Echipamente, Ambalaje și alte Materiale pentru Producția de Vin și Băuturi Alcoolice (APIEAM) – membru din 22.04.2005
 13. Asociația Profesională Vitivinicolă Terasele Dunării Ostrov (APV Terasele Dunării Ostrov) – membru din 16.04.2008
 14.  Asociația Profesională Vitivinicolă Viile Teleormanului Zimnicea (APV Viile Teleormanului Zimnicea) – membru din 03.09.2008
 15. Centrul de Studii Vitivinicole și Analiză Senzorială (CSVAS) – membru din 14.09.2009
 16.  Asociația Producătorilor de Vinuri Vitivinicole Însurăței (APVV Însurăței) – membru din 03.05.2010
 17.  Asociația Profesională Vitivinicolă Colinele Dobrogei – membru din 14.07.2010
 18.  Asociația Profesională a Viticultorilor din Podgoria Miniș Măderat – membru din 08.11.2006
 19.  Asociația Cavalerii Vinului Sfântul Orban – Carei – membru din 02.08.2010
 20.  Asociația PROVITIS Arad – membru din 02.08.2010
 21. Vinia Iași – membru din 28.07.2010
 22. Asociația VINTELER BIHOR – membru din 03.08.2010
 23. Asociația Non profit a Viticultorilor din Carei – membru din 02.08.2010
 24. Asociația Distribuitorilor și Importatorilor de Pesticide din Ardeal – ADIPA – membru din 30.09.2010
 25. B.A.S.F. – membru din 08.12.2010
 26. Federația Somelierilor din România – membru din 10.03.2011
 27. S.C. Casa de Vinuri Ștefanesti – membru din 29.07.2011
 28. S.C. Domeniul Saru S.R.L. – membru din 02.08.2011
 29. S.C. Serina Vinum – membru din 20.12.2011
 30. Asociația Profesională Vitivinicolă Dragașani – membru din 06.06.2012
 31. Asociația Viticolă Vin de Sântimreu Crama Ur – membru din 16.01.2014

Avantajele membrilor O.N.I.V.

 • Şanse egale pentru toţi competitorii pe filiera grupei de produs struguri, vin şi produse procesate;
 • Practici oenologice şi tehnologii de cultură menite să protjeze mediului înconjurător ;
 • Participare la elaborarea de strategii şi politici în domeniu;
 • Colaborare cu instituţii publice din filiera vitivinicolă;
 • Afiliere şi colaborarea cu organismele internaţionale de profil din ţară şi străinătate (AREV, COPA COGECA, Comitetele de Management de la C.E.);
 • Consultare în privinţa elaborării politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea durabilă a viticulturii;
 • Participare la implementarea politicilor agroalimentare naţionale şi comunitare;
 • Preluarea atribuţiilor din competenţa M.A.D.R. în privinţa implementării politicilor agroalimentare naţionale şi comunitare din sectorul vitivinicol;
 • Elaborare şi promovare privind acordul interprofesional şi încheierea de contracte, convenţii şi/sau acţiuni comune;
 • Participă la armonizarea legislaţiei vitivinicole cu organizarea comună de piaţă din Uniunea Europeană;

Cum devin membru O.N.I.V.

Acte necesare inscrierii in ONIV

 • Cerere de înscriere (Original)
 • Mandat (Original)
 • Act Constitutiv (Copie legalizatã)
 • Statut (Copie legalizatã)
 • Cod de înregistrare fiscalã (Copie xerox)
 • Certificat de înregistrare în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (Copie xerox)
 • Dovada disponibilitãtii denumirii de la Ministerul Justitiei (Copie xerox)
 • Acte de înfiintare ale societãtilor componente (Copie xerox)
 • Datele reprezentantilor Asociatiei si societãtilor componente (copie B.I., telefoane, e-mail (Copie xerox)
 • Situatia patrimonialã pentru stabilirea drepturilor de vot si a cotizatiei (tabel model) (Original)
 • Dovada deschiderii contului asociatiei (Copie xerox)
 • Dovada plãtii taxei de înscriere în ONIV – 2000 RON (Copie xerox)

Contul IBAN: RO90RNCB0067004798070001, BCR Dr. Felix, Bucuresti
Cristina Iovănescu, Consilier
Mobil: 0740.027310
E-mail: office@oniv.ro

Documente utile

 • Model cerere aderare ONIV

 • Model situație patrimonială

Parteneri

logo_basf