Despre ONIV

Organizația Națională Interprofesională Vitivinicolă (ONIV) s-a constituit ca o grupare reprezentativă, din organizațiile de producători, pe baza liberei inițiative a acestora.

Asociaţiile profesionale care alcătuiesc Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă, recunoscută în anul 2011 ca O.I.P.A. pe filiera vitivinicolă, ce grupează organizațiile de producători din filiera vitivinicolă a producerii, prelucrării, distribuirii, depozitării, transportării şi comercializării strugurilor, vinului şi produselor procesate din acestea din toate regiunile viticole, pe baza liberei iniţiative a acestora, pentru apărarea intereselor generale ale producătorilor, cu respectarea diversităţii regionale, au un rol important în dezvoltarea sectorului vitivinicol românesc.

Conduita ONIV este de a păstra viticultura ca o străveche îndeletnicire a poporului român și vinul ca un tezaur inestimabil ce ne-a însoțit în istorie și ne-a legat de alte popoare, învățăndu-ne să prețuim prietenia și comuniunea.

Parteneri

logo_basf