Legislație națională

 • ORDIN nr. 1508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023. (publicare în Monitorul Oficial nr. 1079 din data de 17 decembrie 2018).
 • ORDIN nr. 1208/2018 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nrr. 266/2018 pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale. (publicare în Monitorul Oficial din data de 29 iunie 2018)
 • Consultă ORDIN 266/2017 – forma actualizată (PDF)
 • ORDIN nr. 1205/2018 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole. (publicare în Monitorul Oficial din data de 27 iunie 2018).
 • ORDIN nr. 1049/2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018. (publicare în Monitorul Oficial din data de 24 mai 2018)
 • Consultă ORDIN 1763/2014 – forma actualizată (PDF)
 • HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 851/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole.(publicare în Monitorul Oficial din data de 6 decembrie 2017)
 • Consultă HG nr. 1408/2009 – forma actualizată (PDF)
 • ORDIN nr. 266/2017 pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale. (publicare în Monitorul Oficial din data de 3 august 2017 )
 • ORDIN nr. 224/2017 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor şi a condiţiilor de utilizare a acestuia în scopul comercializării producţiei de struguri pentru vin. (publicare în Monitorul Oficial din data de 4 iulie 2017)
 • ORDIN nr. 144/2017 privind aprobarea documentelor de evidență a producției vitivinicole (publicare în Monitorul Oficial din data de 7 iunie 2017)
 • ORDIN nr. 145/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectu[rii de analize pentru vin și celelalte produse pe bază de must și vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piața internă. (publicare în Monitorul Oficial din data de 23 mai 2017)
 • ORDIN nr. 994/2016 privind actualizarea Băncii de date analitice pentru fiecare an de producție. (publicare în Monitorul Oficial din data de 14 decembrie 2016)
 • HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 512/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015. (publicare în Monitorul Oficial din data de 2 august 2016)
 • ORDIN nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin. (publicare în Monitorul Oficial din data de 29 martie 2016)
 • LEGEA nr. 164 /2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole cu modificările și completările ulterioare. (publicare în Monitorul Oficial din data de 30 iunie 2015)
 • HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014 – 2018, cu completările ulterioare.(publicare în Monitorul Oficial din data de 18 iulie 2014)
 • ORDIN nr. 1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018; (publicare în Monitorul Oficial din data de 3 septembrie 2014)
 • ORDIN nr. 1516 din 19 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
 • LEGEA nr. 63/2016 privind susținerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin;
 • LEGEA nr. 41/2017 pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015;
 • ORDIN nr. 111/2011 privind recunoaşterea Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole – O.N.I.V. ca organizaţie interprofesională pe filiera “struguri, vin, produse pe bază de vin”;
 • ORDIN nr. 1562/2014 pentru aprobarea Procedurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole;
 • ORDIN nr. 1337/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018 şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terțe;
 • ORDIN nr. 1648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor;
 • ORDIN nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018;
 • ORDIN nr. 10/2015 pentru modificarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 272/2010;
 • ORDIN nr. 1474/2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor;
 • ORDIN nr. 2010/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018 aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1801/2014;
 • ORDIN nr. 2088/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind conditiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, eligibilă pentru finantare în cadrul Programului National de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014;
 • ORDIN nr. 2343/2015 privind recunoaşterea Acordului Interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2015/2016;
 • ORDIN nr. 838 privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;
 • ORDIN nr. 236/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;
 • ORDIN nr. 548/2016 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014–2018;
 • ORDIN nr. 863/2016 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul viceprim- ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;
 • ORDIN nr. 866/2016 privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;
 • ORDIN nr. 903/2016 pentru aprobarea procedurilor de control și verificare în vederea certificării vinurilor varietale;
 • ORDIN nr. 910/2016 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe baza de vin, recolta anului de comercializare 2016/2017;
 • ORDIN nr. 933/2016 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;
 • ORDIN nr. 996/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor;
 • ORDIN nr. 1003/2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin;
 • ORDIN nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără D.O.C., fără I.G. și fără denumire de soi;
 • ORDIN nr. 199/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole;
 • ORDIN nr. 208/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1801/2014;
 • ORDIN nr. 294/2017 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2017/2018;
 • ORDIN nr. 312/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1801/2014.
 • ORDIN nr. 1648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, cu modificările şi completările ulterioare; (publicare în Monitorul Oficial din data de 14 noiembrie 2014)
 • ORDIN nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, cu modificările și completările ulterioare; (publicare în Monitorul Oficial din data de 13 noiembrie 2014).
 • ORDIN nr. 732/2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniștite admise pentru utilizare în România, a Listei indicațiilor geografice pentru vinurile aromatizate admise pentru utilizare în România, a Listei mențiunilor tradiționale ale vinurilor , admise pentru utilizare în România și a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România, cu modificările și completările ulterioare; (publicare în Monitorul Oficial din data de 10 august 2005);
 • ORDIN nr. 119/2010 privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare a cererilor de protectie a noilor denumiri de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor traditionale ale produselor vitivinicole la nivel național și de modificare a condițiilor specifice ale produselor vitivinicole obținute într-o denumire de origine controlată sau o indicație geografică;(publicare în Monitorul Oficial din data de 31 mai 2010)
 • ORDIN nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, cu modificările şi completările ulterioare;(publicare în Monitorul Oficial din data de 16 iulie 2003)
 • ORDIN nr. 234/2004 privind aprobarea documentelor de insotire a transporturilor de produse vitivinicole si evidentelor obligatorii in sectorul vitivinicol (publicare in Monitorul Oficial din data de 27 aprilie 2004)
 • ORDIN nr. 172/2004 privind aprobarea listei cuprinzad laboratoarele autorizate in vederea executarii de analize pentru vinurile si celelalte bauturi pe baza de must si vin destinate exportului si pentru vinurile cu denumire de origine, precum si specialistii imputerniciti sa semneze documentele de atestare a calitatii acestor produse destinate exportului;(publicare în Monitorul Oficial din data de 11 martie 2004)
 • ORDIN nr. 515/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la desemnarea, denumirea, prezentarea şi protecţia unor produse vitivinicole; (publicare în Monitorul Oficial din data de 9 decembrie 2002)
 • HOTĂRARE DE GUVERN nr. 1564/2003 privind infiintarea laboratoarelor publice pentru controlul calitatii si igienei vinului, cu modificările și completările ulterioare; (publicare în Monitorul Oficial din data de 8 ianuarie 2004)