Contact

Organizația Națională Interprofesională Vitivinicolă
Preşedinte – Claudiu Necşulescu (AP Vitis Transilvania Jidvei)

Vicepreşedinte – Ioan Matei (AP Domeniile Cotnari)

Vicepreşedinte – Gheorghe Iova (AVV Recaş Timiş)

Vicepreşedinte – Corina Nedelcu (AIVV Pietroasa)

Vicepreşedinte – Mihaela Tyrel de Poix (APV Dealu Mare)

Consilier – Cristina Iovănescu-Petru
0740 02 73 10

Director Executiv – Cornel Dicu 0722.547.404.

B-dul. Mãrãsti nr. 59, Sector 1, Bucuresti