Organizația

Despre noi

Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă

În sensul prevederilor Regulamentului Consiliului Europei (CE) nr. 1493/1999 şi în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile şi a Legii nr. 718/2001, privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, s-a înfiinţat pe data de 25.10.2002 Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă – ONIV.

ONIV s-a constituit ca o grupare reprezentativă, din organizaţiile de producători, pe baza liberei iniţiative a acestora. ONIV are ca scop reglementarea producerii, prelucrării, depozitării, distribuţiei şi comercializării produselor vitivinicole şi desfăşoară activităţi de apărare a intereselor producătorilor, cu respectarea diversităţii regionale. ONIV are recunoaştere din partea autorităţii competente în domeniu – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, îndeplinind urmatoarele conditii:

 • Reuneşte un număr de membri ce reprezintă un volum de producţie şi comercializare considerabil, din sectorul vitivinicol;
 • Contribuie la gestiunea pieţelor prin adaptarea produselor vitivinicole la standarde de calitate;
 • Asigură conditiile de securitate alimentară a produselor, in interesul utilizatorilor şi consumatorilor;
 • Oferă garanţie în ce priveşte realizarea, durata şi eficienta acţiunilor lor;
 • Asigură efectiv membrilor săi obţinerea de asistenţă tehnică pentru punerea în aplicare a practicilor de cultură şi protecţie a mediului.

Act constitutiv

 • Act constitutiv 1
 • Act constitutiv 2

RECUNOAȘTEREA OIPA

 • ONIV este recunoscută ca singura organizaţie interprofesională pe filiera “struguri, vin, produse pe bază de vin” prin Ordinul nr. 111 din 17 mai 2011, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 345 din data de 18 mai 2011;
 • ONIV a depus eforturi pentru recunoaşterea ca organizaţie interprofesională de către Comisia Europeană la Bruxelles, fapt ce a condus la un schimb rodnic de informaţii în domeniul vitivinicol;
 • ONIV este prima organizaţie interprofesională din România recunoscută de Comisia Europeană;

Obiectivele

O.N.I.V.

Are ca scop reglementarea producerii, prelucrării, depozitării, distribuţiei şi comercializării produselor vitivinicole şi desfăşoară activităţi de apărare a intereselor generale ale producătorilor, cu respectarea diversităţii regionale, a particularităţilor de soi şi a metodelor tradiţionale.

Adoptă şi promovează anual Acordul Interprofesional .

Contribuie la gestiunea pieţelor prin adaptarea produselor vitivinicole la standarde de calitate;

Asigură condiţiile de securitate alimentara a produselor vitivinicole, în interesul consumatorilor, în colaborare cu O.N.V.P.V, I.S.C.T.V., A.N.S.V.S.A., A.N.P.C.;

Militează pentru calitatea și securitatea alimentară a vinului;

Garantează durata si eficienta acţiunilor;

Asigură consultanţă în domeniu şi asistenţă tehnică pentru punerea in aplicare a practicilor de cultura si protecţie a mediului.

Militează pentru corelarea ofertei, nivelului producţiei şi calităţii produselor cu cerinţele pieţei;

Susține transparența și trasabilitatea produsului și a pieței;

Susține reglementarea și gestionarea pieței vitivinicole;

Susţine îmbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta pentru produsele vitivinicole;

Promovează consultanţa de specialitate în domeniul asocierii, managementului şi marketingului;

Susţine promovarea viticulturii şi a produselor vitivinicole pe piaţa internă, intracomunitară şi ţări terţe;

Politică şi conduită

 • Conduita O.N.I.V. este de a păstra viticultura ca o străveche activitate a poporului român şi vinul ca un tezaur inestimabil ce ne-a însoţit în istorie şi ne-a legat de alte popoare, învăţându-ne să preţuim prietenia şi comuniunea de idei şi de suflet.
 • O.N.I.V. apără interesul general al producătorilor de vin şi produse vitivinicole;
 • O.N.I.V. sprijină măsurile de reglementare a producerii, prelucrării, depozitării, distribuţiei şi comercializării produselor vitivinicole;
 • O.N.I.V. asigura îmbunătăţirea transparenţei producţiei pieţei precum şi punerea în valoare, a vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică protejată;
 • O.N.I.V. sprijină implementarea mecanismelor de piaţă, gestionarea potenţialului de producţie şi proiectarea trasabilităţii produselor vitivinicole;

ACŢIUNI PROMOVATE

Activitate permanentă privind parteneriatul de dialog cu autorităţile în domeniu:

 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA);
 • Ministerul Finanţelor Publice;
 • Ministerul Economiei şi Comerţului – Consiliul Concurenţei;
 • Ministerul Integrării Europene;
 • Ministerul Turismului;
 • Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române;

DIALOGUL ONIV CU MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Permanentă colaborare, dialog şi negociere cu instituţiile din filieră MADR – ISCTV, ONVPV, APIA;

 • Este prima organizaţie interprofesională din România recunoscută de Comisia Europeană;
 • Propune membrii Consiliului Regiunilor Viticole din cadrul Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole;
 • Are protocol de colaborare cu Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole pentru dezvoltarea Sistemului Informatic Naţional al Viei şi Vinului cu componenta de identificare grafică a parcelelor în vederea îndeplinirii obligaţiilor comunitare asumate de către România;
 • Membră a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2014 – 2020;
 • Membră în cadrul Consiliului Consultativ constituit pe lângă Administraţia Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din cadrul MADR;
 • Membră în Comisia de dialog social;
 • Membră a grupurilor de lucru “Agricultură şi industrie alimentară” din cadrul Comitetului Consultativ Tematic Dezvoltare Rurala, Agricultura şi Pescuit, coordonat de MADR împreună cu Ministerul Afacerilor Europene;
 • Membră în Grupul de Lucru Tematic 8 (GLT 8) “Asociere şi Cooperare” în cadrul proiectului “Înfiinţarea şi sprijinirea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală” (RNDR);
 • Este recunoscută ca structura organizatorică la nivel naţional, prin care se realizează cadrul de colaborare şi parteneriat între instituţiile publice cu atribuţii în elaborarea strategiei si politicilor sectorului vitivinicol şi sectorul privat;
 • Activitate permanentă: propuneri de elaborare/ adoptare/ modificare acte normative în sectorul vitivinicol; participă la grupurile de lucru pentru elaborarea actelor normative ce reglementează organizarea comună a pieţei vitivinicole;
 • Încheie acorduri instituţionale cu instituţiile publice cu rol de îndrumare şi control pe sectorul vitivinicol, M.A.D.R.-I.S.C.T.V. şi I.G.P.R. pentru efectuarea controalelor oficiale în piaţa vinului.

ACORDUL INTERPROFESIONAL

 • Instrument facil prin care se reglementează cererea și oferta de struguri, must și vin;
 • Menținerea prețului strugurilor la un nivel ridicat conduce la distribuirea corectă a profitului pe filieră și la încurajarea cultivării viței de vie;
 • Pe baza recunoaşterii ca organizaţie reprezentativă pe filiera produsului vitivinicol, a experienței acumulate și a dimensiunii organizației, ONIV încheie acordul interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, axându-se pe 3 principii;
   • Reprezentativitate din suprafața exploatată, producția de struguri procesată, îmbuteliere, depozitare, transport și comercializare;
   • Echilibru în reprezentarea filierei – producători și comercianți; (50% din producţie şi 50% din comerţ);
   • Unanimitate în luarea deciziilor;

Parteneri

logo_basf