Organizatia Membrii Legislatie Despre vin Presa Concurs Contact Caiete sarcini Forum
     
Organizatia
Membrii
Legislatie
Despre vin
Presa
Concurs
Contact
Caiete sarcini

Home » Noutati » Consiliu Director ONIV 21 ianuarie 2014...

Consiliu Director ONIV 21 ianuarie 2014

Consiliu Director ONIV 21 ianuarie 2014

24.01.2014


COMUNICAT DE PRESĂ

 

Marţi 21 ianuarie 2014, la sediul Facultăţii De Management, Inginerie Economică în Agricultură din cadrul USAMV Bucureşti, a avut loc şedinţa Consiliului Director al Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole (ONIV). ONIV este  recunoscută de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Ordinul nr. 111/2011, ca fiind  singura organizaţie interprofesională reprezentativă la nivel naţional a producătorilor, procesatorilor şi comercianţilor din sectorul vitivinicol.


La această reuniune au participat membrii ONIV din cadrul Asociaţiilor profesionale membre din cele opt regiuni viticole ale României, reprezentanţi din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: dl Daniel Constantin – Ministru, dl Daniel Botănoiu – Secretar de Stat, dl George Turtoi - Director general APDRP, dl Nicolae Popa - Director general adjunct APDRP, dl Constantin Bîrcă - Director general adjunct APIA, dna Gabriela Marchiş – director APIA, reprezentanţi ai organismelor din filieră: Direcţia Generală de Politici Agricole şi strategii, Direcţia  Inspecţii de Stat, Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole şi alţi invitaţi: Direcţia Generală de Industrie alimentară, conducerea PROAGRO, Radio Antena satelor şi presa.


După aprobarea Ordinii de zi  ministrul Daniel Constantin a felicitat ONIV pentru mobilitatea manifestată în  accesarea fondurilor europene alocate perioadei 2007-2013 pentru sectorul vie-vin (210,500 mil Eu). În ceea ce priveşte noul PAC, ministrul a afimat ,,că fără structuri profesionale nu putem avea o politică agricolă performantă iar ca şi priorităţi pentru sectorul vitivinicol accentul se va pune pe promovarea vinului, vinul ecologic şi consolidarea instituţională a organizaţiilor de producători. De asemenea, sectorul vitivinicol trebuie să întocmească proiecte pentru  măsurile 121 şi 123 ca, începând cu trimestrul II 2014, să se acceseze fonduri pe noul PAC.


Discuţiile reuniunii au vizat de asemenea legislaţia de sector, respectiv:


- Proiectul de Lege a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole – forma depusa la Senat, cu modificările Consiliului Legislativ,


- Proiectul de Ordin MADR pentru aprobarea normelor tehnice de producere, etichetare și punere în circulatie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decat berea și vinul, destinate consumului uman ca atare;


- Legea nr. 2 din 8 ianuarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.


Membrii ONIV au agreat propunerea de înfiinţare a  fondurilor mutuale cu secţiune separată pentru sectorul vitivinicol. S-au stabilit direcţiile de acţiune pentru anul 2014, măsuri ce vizează dezvoltarea sectorului vitivinicol, în primul rând creşterea potenţialului calitativ al vinului şi îmbunătăţirea ofertei de piaţă.


În ceea ce priveşte acţiunile de promovare a vinurilor pe piaţa intracomunitară şi pe pieţele terţe s-a propus constituirea unui Departament de promovare vinuri în cadrul structurii ONIV.


Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă - ONIV îşi propune, pentru anul în curs, intensificarea unor măsuri privind promovarea imaginii vinului, protejarea mediului de afaceri a producătorilor, consolidarea capacităţii instituţionale a asociaţiilor profesionale, cooperarea internaţională şi măsuri organizatorice ale organizaţiei.


 

 

Petre Călin MOCANU                                         22 Ianuarie 2014


Director Executiv ONIV


 
  ONIV © 2006. Toate drepturile rezervate. Realizat de netclip