Organizatia Membrii Legislatie Despre vin Presa Concurs Contact Caiete sarcini Forum
     
Organizatia
Membrii
Legislatie
Despre vin
Presa
Concurs
Contact
Caiete sarcini

Home » Noutati » ERASMUS MUNDUS...

ERASMUS MUNDUS

ERASMUS MUNDUS

25.02.2009

Cale de specializare către un înalt nivel de experienţă : Masteratul internaţional în viticultură şi vinificaţie VINTAGE – sub egida ERASMUS MUNDUS

„VINTAGE – VINE, WINE AND TERROIR MANAGEMENT” este un program internaţional de excelenţă destinat persoanelor cu funcţii de execuţie, experţi şi manageri din industria vinului. Un curs care adună anual la un loc 30 de studenţi selectaţi din întreaga lume. Un program de Master care transmite cele mai noi cunoştinţe tehnice, economice şi de marketing din domeniul vinului, în ceea ce se vrea a fi o abordare completă şi de o manieră internaţională a filierei vinului.
Pe lângă competenţa profesională, în lumea de astăzi se pune un accent deosebit şi pe experienţa multiculturală şi capacitatea de a lucra în medii internaţionale, diverse. Flexibilitatea, mobilitatea şi capacitatea de a lucra eficient în echipă sunt calităţi personale care pot deschide uşile către o poziţie importantă într o companie, chiar de la începutul carierei profesionale.
Masteratul internaţional VINTAGE oferă calea către o astfel de poziţie, un drum care poate duce direct la integrarea cu succes în viaţa profesională, imediat după absolvire. Masterul VINTAGE oferă şanse deosebite de studiu şi de lucru în ţări străine şi subliniază abordarea globală în toate stadiile de pe filiera vinului, fie că e vorba de îngrijirea viei şi producerea strugurilor, vinificaţie sau marketingul produsului final.

Un Masterat orientat către o abordare internaţională a sectorului vie-vin:

Schimbările continue şi globalizarea pieţei vinurilor au condus către cerinţe noi pentru industria vinului. Venind în întâmpinarea acestei realităţi, masteratul VINTAGE îşi propune să formeze manageri şi persoane cu funcţii de execuţie care să manifeste flexibilitate şi deschidere către inovaţie, capabili să joace un rol activ în îmbunătăţirea domeniului vinului din punct de vedere tehnic, strategic sau comercial.
Absolvenţii VINTAGE vor putea profita de cunoştinţe multiple privind viticultura şi vinificaţia europeană, putându-se adapta uşor la diferenţele culturale ale diverşilor parteneri internaţionali. Ţările în care lucrează în prezent absolvenţii noştri sunt: 3% în Argentina, 3% în Austria, 7% în Australia, 39% în Franţa, 15% în Italia, 3% în Luxemburg, 3% în Marea Britanie, 7% în Spania, 10% în Ungaria, 10% în alte ţări.
Până în prezent au absolvit acest curs studenţi reprezentând 37 de naţionalităţi, care au avut astfel şansa să lucreze şi să interacţioneze într-un mediu multicultural.

Acces către poziţii de execuţie

Locurile de muncă în care pot activa absolvenţii masteratului VINTAGE necesită abilităţi complexe, atât tehnice, cât şi strategice (de know-how). Iată câteva exemple de poziţii reale obţinute de absolvenţi ai noştri în industria vinului:
- consultant pentru marketingul vinului într-o companie internaţională;
- manager într-o firmă de consultanţă din regiunea Bordeaux, Franţa;
- director de marketing într-o firmă din sectorul materialelor oenologice;
- manager responsabil cu producţia viticolă la o companie din Italia;
- oenolog responsabil al unei crame din Australia;
- inginer responsabil cu asigurarea calităţii într-o companie vinicolă.
Statisticile noastre arată că absolvenţii masterului VINTAGE din ultimii trei ani lucrează: 37% în comerţ şi marketing, 27% în producţie, 9% în organizaţii viti-vinicole, 6% în consultanţă, 6% în învăţământ şi cercetare şi 15% în alte domenii.
Prestigiul şi recunoaşterea de care se bucură acest masterat rezultă poate cel mai bine din faptul că 80% din absolvenţi au deja un loc de muncă asigurat chiar din ziua în care îşi obţin diploma.

VINTAGE este organizat şi coordonat de Groupe École Supérieure d’Agriculture d’Angers, Franţa, în parteneriat cu 10 instituţii de învăţământ superior din 9 ţări diferite, între care şi Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti (USAMVB).

Partenerii Masteratului VINTAGE, în ale căror ţări pot fi urmate diverse module ale cursului sunt (în ordine alfabetică) :
- Africa de Sud: University of Stellenbosch;
- Chile: Pontifica Universidad de Chile;
- Elveţia: École d’Ingénieurs de Changins;
- Greece: TEI of Athens, Department of Enology and Beverage;
- Hungary: Corvinus University of Budapest;
- Italia: Università di Bologna;
- Italia: Università Cattolica Del Sacro Cuore di Piacenza,
- Portugalia: Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, Vila Real;
- România: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti;
- Spania: Universidad Politécnica de Valencia.

Cursuri moderne, de o mare diversitate:

Studii de caz, excursii de studii şi un proiect de finalizare a studiilor completează cursurile şi laboratoarele ţinute în sistem clasic. Toate acestea oferă studenţilor posibilitatea şi şansa de a căpăta noi abilităţi practice în direct contact cu mediul internaţional.

Module din cadrul masteratului VINTAGE
- No. 1: două limbi străine aplicate în sectorul viti-vinicol: 5 săptămâni: o parte în Semestrul I (în Angers/Franţa) şi o parte în Semestrul II (în ţara în care se desfăşoară şi modulul 5);
- No. 2: „Terroir”-uri europene (regiuni viti-vinicole): 3 săptămâni în Semestrul I (Angers/Franţa): metode de caracterizare a „terroir”-urilor vinicole, a relaţiilor dintre „terroir” şi tipicitatea vinurilor, „terroir”-ul şi valoarea comercială adăugată.
- No. 3: Aspecte economice din lumea vinului şi organizaţii din regiuni viti-vinicole: 6 săptămâni în Semestrul I (în Angers/Franţa): Piaţa mondială a vinurilor, modul în care funcţionează sectorul vinicol, aspecte internaţionale şi legătura acestora cu regiuni viti-vinicole specifice;
- No. 4. Strategii de marketing în industria vinului: 6 săptămâni în Semestrul I (în Angers, Franţa): Înţelegerea pieţei vinului, a consumatorilor şi a aşteptărilor consumatorilor, marketingul produselor viti-vinicole, plan şi strategie de marketing;
- No. 5. Viticultura şi mediul: 6 săptămâni în Semestrul II (în Vila Real/Portugalia sau Piacenza/Italia, sau Valencia/Spania, prin rotaţie): Secvenţe tehnologice, sisteme de producţie, restricţii de mediu;
- No. 6. Excursie de studii în diverse regiuni viti-vinicole europene: 3 săptămâni în Semestrul II (deplasare în 2 sau trei ţări partenere sau asociate; o dată la trei ani, această excursie se desfăşoară în România)
- No. 7. Oenologie: 9 săptămâni în Semestrul III (Bologna/Italia sau Budapesta/Ungaria sau Valencia/Spania sau Bucureşti/Romania, prin rotaţie): aspecte ştiinţifice şi tehnologice privind producerea vinului, analiza senzorială a produselor viti-vinicole, managementul calităţii etc.
- No. 8. Pregătirea “proiectului profesional” / teza de dizertaţie: 4 săptămâni în Semestrul III (în aceeaşi ţară în care se predă modulul 7 de oenologie din anul respectiv)
- No. 9. Realizarea proiectului profesional” / a tezei de dizertaţie: 6 luni în Semestrul IV (în ţara preferată de student): Plasarea studentului într-un mediu de cercetare sau producţie, într-o instituţie gazdă; experienţă practică într-un context profesional.


Pe scurt despre Masterul VINTAGE

Durata cursului: 2 ani (4 semestre), 120 credite ECTS
Studii minime necesare pentru admitere: studii de licenţă în ştiinţe (agro-alimentare, chimie, horticultură etc.) sau într-un domeniu economic
Condiţie obligatorie: participare la activităţi în cel puţin 3 ţări diferite
Limbi străine : cel puţin 2 limbi străine (de preferinţă engleză şi franceză) + limba maternă
Excursie de studii: în 2 sau 3 ţări
Proiect de dizertaţie: 6-8 luni de studiu/cercetare într-o firmă/întreprindere sau într un laborator
Diploma: se acordă o diplomă comună de către cel puţin 2 universităţi în care studentul a participat la activităţile din program
Costul taxelor de şcolarizare: 5600 Euro/an (posibilităţi multiple de obţinere a unor burse de studii pentru acoperirea parţială a costurilor)
Examen de admitere: Evaluarea dosarului individual (rezultate academice, scrisoarea de intenţie a candidatului, nivelul de cunoaştere a limbilor străine) şi un interviu (care poate fi şi prin telefon)
Fomular de aplicaţie: http://www. vintagemaster.com


Persoană de contact pentru USAMV Bucureşti:
Prof. Arina Oana ANTOCE
Facultatea de Horticultură, Catedra de Viticultură şi Vinificaţie
E-mail: aantoce@yahoo.com


Aplicaţiile pentru acest an trebuie trimise direct la ESA Angers, până la sfârşitul lunii martie 2009.
Persoană de contact la ESA Angers:
Christel RENAUD – responsabil MASTER INTERNATIONAL VINTAGE
Tel. 0033 (0) 2 41 23 55 55
E-mail: vintagemaster@groupe-esa.com
http://www. vintagemaster.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Înainte de a concluziona, şi un cuvânt adresat întreprinderilor viti-vinicole :
Comitetul academic al Master International VINTAGE doreşte să înfiinţeze un club al întreprinderilor partenere ale Masteratului International Vintage în cadrul căruia ne propunem următoarele obiective:
– Să adaptăm permanent formarea profesională realizată în cadrul Masterului în conformitate cu necesităţile reale ale filierei viti-vinicole
– Să punem în valoare numeroasele legături formate în timpul lucrului într-un mediu multicultural al absolvenţilor, în beneficiul tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea în filiera viti-vinicolă;
– Să asigurăm perenitatea acestui master prin sprijinirea, inclusiv financiară, a activităţilor didactice, profesionale şi de cercetare.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ONIV © 2006. Toate drepturile rezervate. Realizat de netclip