Organizatia Membrii Legislatie Despre vin Presa Concurs Contact Caiete sarcini Forum
     
Despre noi
Act constitutiv
Obiective
Politică şi conduită
Atribuţii şi realizări
Plantaţii membrii ONIV - reconversie-restructurare

Home » Organizatia » Despre noi

Despre noi

În sensul Regulamentului Consiliului Europei (CE) nr. 1493/1999 şi în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile şi a Legii nr. 718/2001, privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, s-a înfiinţat pe data de 25.10.2002 Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă - ONIV.

ONIV s-a constituit ca o grupare reprezentativă, din organizaţiile de producători, pe baza liberei iniţiative a acestora. ONIV are ca scop reglementarea producerii, prelucrării, depozitării, distribuţiei şi comercializării produselor vitivinicole şi desfăşoară activităţi de apărare a intereselor producătorilor, cu respectarea diversităţii regionale. ONIV doreşte să aibă recunoaştere din partea autorităţii competente în domeniu - MADR, îndeplinind urmatoarele conditii:

  • Reuneşte un număr de membri ce reprezintă un volum de producţie şi cornercializare considerabil, din sectorul vitivinicol;
  • Contribuie la gestiunea pieţelor prin adaptarea produselor vitivinicole la standarde de calitate;
  • Asigură conditiile de securitate alimentară a produselor, in interesul utilizatorilor şi consumatorilor;
  • Oferă garanţie în ce priveşte realizarea, durata şi eficienta acţiunilor lor;
  • Asigură efectiv mernbrilor săi obţinerea de asistenţă tehnică pentru punerea în aplicare a practicilor de cultură şi protecţie a mediului.

Conduita ONIV este de a păstra viticultura ca o străveche îndeletnicire a poporului român şi vinul ca un tezaur inestimabil ce ne-a însoţit în istorie şi ne-a legat de alte popoare, învăţându-ne să preţuim prietenia şi comuniunea.Download:

test (File Name: adm_dom_fax_pj.doc, File Size: 32 Kb)


  ONIV © 2006. Toate drepturile rezervate. Realizat de netclip